Vind AX – Långnabba tuulivoimapuiston avajaiset

Långnabba tuulivoimapuiston avajaiset pidettiin 17.5.2022. Tuulivoimapuisto koostuu kymmenestä tuuliturbiinista 4 MW-luokassa. Tuulivoimapuisto sijaitsee Eckerön eteläkärjellä, Ahvenanmaalla. Tuulivoimapuisto tulee tuottamaan sähköä noin 130 GWh vuodessa, mikä vastaa noin 40–60 % Ahvenanmaan sähkön tarpeesta. DKCO toimi Vind AX Ab:n kokonaisvaltaisena neuvonantajana tuulivoimapuiston rahoituksen ja oston osalta. DKCO:n toimenkuva koostui ympäristö- ja lupakysymyksistä ja varainhankintaan, osakeantiin ja pankkirahoitukseen sekä Vestakselta hankittavien tuuliturbiinien hankintaan ja ylläpitoon liittyvästä neuvonannosta.