Vind AX – 42 MW tuulivoimapuiston rahoitus ja osto

DKCO toimi Vind AX Ab:n kokonaisvaltaisena neuvonantajana 42 MW ja 10 tuuliturbiinin tuulivoimapuiston rahoituksen ja oston osalta. DKCO:n toimenkuva koostui ympäristö- ja lupakysymyksistä ja varainhankintaan, osakeantiin ja pankkirahoitukseen sekä Vestakselta hankittavien tuuliturbiinien hankintaan ja ylläpitoon liittyvästä neuvonannosta.