Tukea PK-yritysten tavaramerkkirekisteröintiin

PK-yritykset voivat vuonna 2021 hakea taloudellista tukea tavaramerkkihakemusmaksuihinsa Euroopan unionin teollisuusoikeuksien viraston (EUIPO) tukemalta SME rahastolta. Tuki maksetaan jälkikäteen ja on 50 % tavaramerkkihakemuksen perusmaksusta, kuitenkin korkeintaan 1 500 euroa yritystä kohti. Tukea voidaan myöntää myös mallioikeushakemuksiin, mutta tässä kirjoituksessa keskitytään ensisijaisesti tavaramerkin rekisteröintihakemuksiin.

Tuki myönnetään ainoastaan pk-yrityksille, jotka pk-yrityksen määritelmän mukaan työllistävät alle 250 henkilöä ja joiden vuotuinen liikevaihto ei ylitä 50 miljoonaa euroa eikä taseen loppusumma ylitä 43 miljoonaa euroa tilikautta kohti. Tähän ryhmään kuuluu 99 % EU-alueen yrityksistä, eli suurin osa unionin alueen yrityksistä voi hakea tukea.

On lisäksi toivottavaa, että tukea hakevat yritykset tutustuvat EUIPO:n laatimaan hakijan tarkistuslistaan, joka löytyy täältä. Muut listalta löytyvät vaatimukset ovat tosin lähinnä muodollisia/teknisiä, eivätkä aiheuttane merkittäviä haasteita hakijoille.

Miten tukea haetaan?
Vuonna 2021 on yhteensä viisi ajanjaksoa, joiden aikana yllämainitut vaatimukset täyttävä yritys voi hakea tukea. Kaksi näistä hakuajoista on mennyt umpeen, joten yrityksillä on vielä kolme hakuaikaa jäljellä. Seuraava hakuaika on toukokuussa (1-31.5), sitä seuraava heinäkuussa ja viimeinen syyskuussa. Rahasto on varannut jokaista hakukierrosta kohden  tietyn määrän tukea (noin 4 miljoonaa euroa), eli ei ole vaaraa siitä, ettei budjettia viimeiselle hakukierrokselle jäisi. Mikäli hakukierrokselta jää yli kierroksella jaettavaksi tarkoitettuja varoja, voidaan ylijäämä siirtää seuraavalle kierrokselle jaettavaksi, kuten ensimmäisellä hakukierroksella myös tehtiin.

Tukea jaetaan pitkälti hakemusten saapumisjärjestyksessä, joten mikäli tukea suunnittelee hakevansa, kannattaa hakemus lähettää hakuajan alkupuolella. Tosin tähänastisilla kierroksilla varat eivät ole loppuneet, vaan kaikki vaatimukset täyttäneet ovat saaneet omansa. Jos tukea ei jostain syystä myönnetä, voi yritys hakea uudestaan seuraavalla hakukierroksella.

Käytännössä hakemus tehdään EUIPO:n ylläpitämällä sähköisellä hakemuksella, jonka täyttämisessä me DKCO:lla tietysti avustamme.

Mitä tuen saamisen jälkeen tapahtuu?
Jokainen hakija saa ilmoituksen tuen myöntämisestä tai epäämisestä. Mikäli tuki myönnetään, on kansallinen tai EU-tasoinen hakemus tavaramerkin rekisteröinnistä lähetettävä 30 päivän sisällä päätöksen vastaanottamisesta.

Tavaramerkin rekisteröinti tapahtuu Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselle jätettävän kirjallisen hakemuksen avulla. Rekisteröinnin yhteydessä on ilmoitettava niiden tavaroiden ja palveluiden luokitukset, joille suojaa haetaan. Mikäli suojan toivotaan ulottuvan Suomen ulkopuolelle, kannattaa hakemus sen sijaan tehdä EUIPO:n kautta.

Tässä kirjoituksessa mainittua tukea voi hakea sekä PRH:n kautta että EUIPO:n kautta tehtäviin hakemuksiin. Hakemusmaksun suuruus kansallisessa rekisteröinnissä on 225-275 euroa (yhden luokan osalta, lisäluokat 100 euroa per luokka) kun  vastaava maksu EUIPO:n kautta tehtäviin hakemuksiin on 850 euroa. Myös tämä maksu kattaa yhden luokan ja lisäluokka kustantaa 50-150 euroa per luokka). Tuki voi tosiaan kattaa puolet, mutta enintään 1500 euroa näistä hakemusmaksuista.

Yrityksen tulee säästää tehty ja maksettu rekisteröintihakemus, sillä tämän kautta yritys voi hakea tukea jälkikäteen. Tuki maksetaan yrityksellä kuukauden sisällä.

Tavaramerkkirekisteröinti on voimassa sekä kansallisesti että EU-tasolla kymmenen vuotta, minkä jälkeen hakemus on uusittava mikäli suojausta halutaan jatkaa.

Yhteenveto ja suunnittelu
Mikäli yritys on harkinnut tavaramerkin rekisteröintiä joko kansallisesti tai EU-tasoisesti, on nyt oiva mahdollisuus tarttua tilaisuuteen. Yrityksille voidaan myöntää jopa 50 % alennus hakemusmaksuista (kuitenkin korkeintaan 1500 euroa). Jäljellä olevat hakukierrokset järjestetään 1-31.5, 1-31.7 sekä 1-30.9.2021.

Mikäli tukea haetaan toukokuun hakukierroksella, saa yritys päätöksen tuen määräämisestä kesä- tai heinäkuussa, jonka jälkeen alkaa 30 päivän määräaika tavaramerkkihakemuksen jättämiseksi. Vastaavat määräajat koskevat myös seuraavia hakukierroksia – mikäli hakemus jätetään kesäkuussa voi päätöstä odottaa elo-syyskuussa, minkä jälkeen 30 päivän määräaika alkaa. Mikäli hakemus jätetään syyskuussa, saa päätöksen loka-marraskuussa, minkä jälkeen vastaava 30 päivän määräaika lopulliselle hakemukselle alkaa. Mikäli kaavailet tavaramerkkisi rekisteröintiä, kannattaa varmistaa, että sinulla on mahdollisuus ja tarvittavat resurssit palauttaa lopullinen hakemus vaaditun määräajan puitteissa.

Ennen rekisteröintiä kannattaa myös varmistaa, että haluttu tavaramerkki on vapaana sekä miettiä mille tavara- ja palveluluokille tavaramerkkisuojaa halutaan hakea. Hakemuksen voi tietysti myös laatia valmiiksi jo ennen kun päätöksen saa, jotta lopullisen hakemuksen varmasti ehtii jättää määräajassa.

DKCO vastaa mielellään lisäkysymyksiin ja avustaa sekä tukihakemuksen että tavaramerkkihakemuksen laatimisessa.