Rederi Ab Eckerö – 88.000.000 euron uudelleenrahoitus

Toimimme Rederi Ab Eckerön neuvonantajana yhtiön monitahoisessa 88 000 000 euron uudelleenrahoituksessa. Uudelleenrahoitus sisälsi 62 000 000 euron vakuudellisen senior-statuksellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun. Kyseessä oli Rederi Ab Eckerön ensimmäinen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku. Lisäksi toimimme ainoana oikeudellisena neuvonantajana samanaikaisesti toteutetussa Rederi Ab Eckerön muun rahoituksen uudelleenjärjestelyssä, missä yhtiö uudelleenjärjesteli yhteensä 26 000 000 euron lainat Svenska Handelsbankenilta, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselta ja Merimieseläkekassalta sekä lakkautti kesällä vuonna 2020 myönnettyjen valtiontakausten voimassaolon.