OX2:n merituulivoimahanke edistyy

DKCO avustaa OX2 AB (publ):ia offshore-tuulivoimahankkeiden Noatun Syd ja Noatun Nord kehittämisessä, jotka OX2 toteuttaa yhteistyössä Ålandsbanken Fondbolagin kanssa. Marraskuussa 2021 OX2 ja Ålandsbanken Fondbolag allekirjoittivat aiesopimuksen offshore-merituulivoimapuistojen kehittämisestä Ahvenanmaan eteläpuolella. Toukokuussa 2022 yhteistyötä laajennettiin kattamaan myös toinen hanke Ahvenanmaan pohjoispuolella ja syyskuussa 2022 solmittiin osapuolten välinen sitova sopimus.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on nyt myöntänyt luvan selvitysten tekemiseen hankkeille, joista OX2:n osuus on noin 5 000 MW. Ahvenanmaan merialueella sijaitsevien merituulipuistojen lisäksi Noatun-projektit sisältävät verkkoratkaisun sähkön jakeluun Ahvenanmaalle, Ruotsiin, Suomeen ja Viroon. Selvitysten ja ympäristövaikutusten arvioinnin alkaessa projekti on mukana OX2:n kehitysportfoliossa.