OX2 jatkaa uusiutuvan energian hankkeiden suunnittelua ja kehittämistä Ahvenanmaalla ja sen ympäristössä

OX2 on edelläkävijä uusiutuvan energian tuotannon ja siirtoverkkoinfrastruktuurin kehittämisessä Itämeren alueella, ja Ahvenanmaa ja sen ympäristö on yksi painopistealueista.

Vuonna 2023 merituulivoimahankkeet Noatun North ja Noatun South, joita OX2 toteuttaa yhdessä Ålandsbanken Rahastoyhtiön kanssa, ottivat uusia askeleita eteenpäin. Muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyt etenivät vedenalaisten tutkimusten valmistumisen myötä, ja kattavaa pohjatyötä tehtiin Ahvenanmaan, Suomen ja Ruotsin välisten suurjännitteisten offshore-sähköverkkoliittymisyhteyksien edistämiseksi.

Lisäksi OX2 Grönt Åland, joka parhaillaan kehittää kahta erillistä aurinkovoimalaitosta ja niihin liittyvää vedyntuotantoa Ahvenanmaan mantereella, on edistynyt merkittävästi vuoden 2023 aikana. Pilottihankkeen toteutuminen ja lupaprosessien eteneminen vievät hankkeita kohti tuotannon käynnistämistä jo 1–2 vuoden kuluessa.

Erityisen mainitsemisen arvoista on se, että Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) -hanke, joka tähtää offshore-vetysiirtoputkiston rakentamiseen koko Itämeren läpi, nimettiin marraskuussa 2023 EU-komission listalla Projects of Common Interest (PCI) -projekteista. BHC-hanke, jota OX2 kehittää yhdessä Gasgrid Finlandin, Nordion Energyn ja Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa, on olennainen osa vetymarkkinoiden kehittämistä yleiseurooppalaisella tasolla. Hankkeen suunnittelu Ahvenanmaalla ja sen ympäristössä herättää erityisiä lupamenettelyihin ja PCI-statukseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, joissa DKCO neuvoo OX2:ta.

Uusi vuosi on vasta alkanut ja seuraavat suunnitelmat, esimerkiksi projektiyritysryhmän laajentamiseksi, ovat jo käynnissä. Odotamme innolla OX2:n tuuli-, aurinko- ja vetyhankkeiden seuraavia askeleita kohti konkretisoitumista vuoden 2024 aikana.

DKCO neuvoo jatkuvasti OX2:ta näiden hankkeiden yhteydessä.