Osakesäästötili pähkinänkuoressa

Sijoittajalla on vuodenvaihteesta lähtien taas yksi työkalu enemmän työkalupakissaan, sillä osakesäästötiliä sääntelevän lainsäädännön voimaan astuminen 1.1.2020 mahdollistaa osakkeiden ostamisen osakesäästötilin puitteissa.

Yksi osakesäästötilin merkittävimpiä hyötyjä on, että sijoittaja voi veroseuraamuksitta vaihdella sijoituskohteita. Sijoittajalla on siten aikaisempaa parempi mahdollisuus reagoida osakemarkkinoiden vaihteluihin eikä hän joudu enää miettimään onko sijoitusten vaihtaminen verotuksellisesti järkevää. Sijoittaja hyötyy verotuksellisesti myös siitä, ettei tuottoa veroteta ennen kuin varat nostetaan tililtä. Näin ollen sijoittaja pääsee hyötymään ns. korkoa korolle ilmiöstä. Tämä tarkoittaa kuitenkin samalla myös sitä, että osakesäästötilille syntyneen mahdollisen tappion voi hyödyntää vasta sen ollessa lopullinen, eli käytännössä samana vuonna kun osakesäästötili lopetetaan.

Sijoittaja voi koska tahansa tehdä nostoja osakesäästötililtään. Nosto tapahtuu suhteellisesti siten, että sijoittaja nostaa sekä pääomaa että tuottoa samassa suhteessa. Sijoittajan ei siten ole mahdollista nostaa ainoastaan pääomaa jättäen tuottoa tilille. Tuotosta tehdään pääomatuloveron ennakonpidätys noston yhteydessä. Sääntelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa osakesäästötilin, sijoitusvakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotuskohtelua. Huomaa, että sijoittaja ei voi hyödyntää kotimaisten osinkojen 15 %:n verovapautta. Myöskään hankintameno-olettamaan liittyviä säädöksiä ei sovelleta osakesäästötiliin.

Hyödyistä huolimatta osakesäästötili asettaa myös tiettyjä rajoituksia verrattuna suoraan osakesijoittamiseen. Tilille sijoitettavan pääoman määrä on rajattu 50 000 euroon eikä useampaa tiliä ole mahdollista pitää samanaikaisesti. Mahdollista tuottoa ei kuitenkaan lasketa tähän määrään, eli tilin saldo voi kylläkin ylittää 50 000 euroa. Sijoittajaa rajoittaa myös se, ettei osakesäästötilille ole mahdollista siirtää aikaisempia sijoituksia, eli sijoittajan on pakko joko sijoittaa uutta pääomaa tilille tai hankittava sijoitettavaa pääomaa realisoimalla muita sijoituksia. Tililtä ei myöskään ole mahdollista nostaa osakkeita, vaan kaikki nostot on tehtävä rahassa.

Myös sijoitusvalikoima on rajallinen. Sijoittaja voi käytännössä ostaa osakkeita osakesäästötilin puitteissa ainoastaan pörssistä tai monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä. Tämä tarkoittaa sitä, että rahastot, listaamattomien yritysten osakkeet, EFT:t, joukkovelkakirjalainat ja johdannaiset jäävät osakesäästötilin sijoitusvalikoiman ulkopuolelle.

Lisätietoja osakesäästötiliin liittyvästä juridiikasta tai sen käyttäytymisestä perimystilanteissa saat olemalla yhteydessä juristeihimme.