Nyt on korkea aika valmistautua ilmiantokanavan käyttöönottoon

Vuoden 2023 alussa tuli voimaan ilmoittajansuojelulaki (ns. ”whistleblowing-laki”), joka velvoittaa 50–249 työntekijän organisaatiot perustamaan sisäisen ilmoituskanavan 17.12.2023 mennessä. Kanavan kautta työntekijät voivat ilmoittaa työpaikalla havaituista tai työpaikkaan liittyvistä epäkohdista turvallisesti, jolloin myös työnantaja saa näistä tiedon varhaisessa vaiheessa, kun ongelmat ovat helpommin korjattavissa. Kanava on myös yksi tapa työnantajalle viestiä henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille olevansa vastuullinen työnantaja, joka välittää yrityksen toimintatavoista ja sen maineesta.

Jos sisäinen ilmoituskanava on olemassa, tulee työntekijöiden ensisijaisesti ilmoittaa sitä kautta ennen kuin haitasta ilmoitetaan viranomaisille. Tämä antaa työnantajalle erinomaisen mahdollisuuden saada nopeasti selville mahdolliset epäkohdat työpaikalla ja aloittamaan toimenpiteet niiden korjaamiseksi sisäisesti. Raportoimalla ongelmista ensisijaisesti sisäisen ilmoituskanavan kautta, ilmoittaja voi saada ilmoittajansuojaa, mikä tarkoittaa, ettei työnantaja voi asettaa seuraamuksia ilmoittajalle, kuten esimerkiksi antaa varoitusta tai irtisanoa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta. Jos sisäistä ilmoituskanavaa ei ole perustettu, työntekijät voivat tehdä ilmoituksen suoraan viranomaiselle saaden myös tässä tapauksessa ilmoittajansuojaa. Suojan edellytyksenä on kuitenkin, että työntekijä tekee ilmoituksen vilpittömässä mielessä – ilmeisen virheelliset ilmoitukset tai ilmoitukset, joiden tarkoituksena on vahingoittaa työnantajaa, voivat johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ilmoittajaa kohtaan.

Ilmoituskanava ja ilmoitusten riippumaton tarkastus

Sisäinen ilmoituskanava voi olla toteutettu suullisessa tai kirjallisessa muodossa ja se voidaan järjestää suhteellisen vapaasti edellyttäen kuitenkin, että ilmoittajan henkilöllisyys voidaan pitää luottamuksellisena. DKCO, kuten moni muukin toimija, tarjoaa valmista whistleblower-ilmoituskanavaa, joka toimii lain vaatimukset täyttävänä sähköisenä ilmoituskanavana. Ilmoittajansuojelulaissa edellytetään muun muassa, että riippumaton ja puolueeton osapuoli tarkistaa annetut ilmoitukset. Tätä vaatimusta voi olla vaikea täyttää sisäisesti yrityksessä, koska omassa organisaatiossa on harvoin sellaisia ​​ihmisiä, jotka ovat täysin riippumattomia ja puolueettomia suhteessa muuhun henkilöstöön. Teknisen ratkaisun lisäksi DKCO:n whistleblower-ilmoituskanava sisältää myös saapuvien ilmoitusten alustavan riippumattoman tarkastuksen, mikä lisää kanavan uskottavuutta henkilöstön keskuudessa ja alentaa työntekijöiden kynnystä ilmoittaa epäkohdista, mikä on myös työnantajan edun mukaista. Tämä myös parantaa työnantajan mahdollisuuksia saada selville työpaikan epäkohdat varhaisessa vaiheessa.

Kuulostaako mielenkiintoiselta? Lue lisää Compliance – DKCO Asianajotoimisto (dkco-law.com) tai ole yhteydessä Sofia Saarikko-Byholmiin tai Heidi Furuun.