Miten tavaramerkkisuojan saa ja miksi se kannattaa?

Mitä tavaramerkillä tarkoitetaan?

Tavaramerkki on yksinkertaisimmillaan yksi tai useampi sana, iskulause tai kuvio jota käytetään omien tuotteiden tai palveluiden tunnistettavuuden saavuttamiseksi ja kilpailijoista erottautumiseksi. Yllä mainittujen tavaramerkkityyppien lisäksi on myös olemassa multimediatavaramerkkejä, esimerkiksi kolmiulotteisia tavaramerkkejä kuten tuotteen muoto tai pakkaus. Kolmiulotteisia tavaramerkkejä käytetään lähinnä elintarvike- ja kauneusalalla ja tunnettuna esimerkkinä voidaankin pitää perinteistä coca-cola-pulloa.

Miten tavaramerkkisuojan saa?

Tavaramerkkisuojan saamiseen on kaksi tietä – rekisteröinti tai vakiinnuttaminen. Vakiinnuttaminen tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että yritys käyttämällä tavaramerkkiä laajalti ja riittävästi tekee tavaramerkistä oman kohderyhmän sisällä tunnetun ja saa näin suojan ilman rekisteröintiä. Koska vakiinnuttamisen osoittaminen esim. teettämällä markkinatutkimuksia tai muita selvityksiä voi olla työlästä, on rekisteröinti huomattavasti turvallisempi, helpompi ja nopeampi tapa varmistua tavaramerkin yksinoikeudesta. Tavaramerkin vakiinnuttaminen on pitkä prosessi, kun taas tavaramerkkirekisteröinnin voi tehdä milloin tahansa yrityksen elinkaaren aikana.

Tavaramerkkisuojan saamiseksi vaaditaan tiettyjen vaatimusten täyttymistä – tavaramerkki ei esimerkiksi saa olla sekoitettavissa samankaltaisia tuotteita ja/tai palveluja tarjoavaan, jo rekisteröityyn tavaramerkkiin.

Miten tavaramerkin voi rekisteröidä?

Tavaramerkin voi Suomessa rekisteröidä tekemällä tästä kirjallisen hakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan mm. minkä tavara- tai palveluluokan suojaa rekisteröinnillä haetaan. Mikäli suojaa halutaan myös Suomen ulkopuolella, esim. EU:n sisällä, voi yritys hakea EU-tavaramerkkiä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolta (EUIPO). Tarvittaessa DKCO auttaa mielellään tavaramerkkisuojahakemusten laatimisessa.

Miksi tavaramerkkisuojaus rekisteröinnin kautta kannattaa?

Suojaamalla tavaramerkkinsä yritys saa yksinoikeuden käyttää tätä hakemiensa tavara- ja palveluluokkien puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei muu kuin tavaramerkkihaltija voi ilman tämän suostumusta käyttää tavaramerkkiä tai sen kaltaista tunnusta samankaltaisissa tuotteissa ja palveluissa rekisteröinnin kattamalla maantieteellisellä alueella. Haltija voi kieltää tavaramerkin oikeudettoman käytön, mikäli tavaramerkinhaltija tällaista havaitsee.

Myönteisten mielleyhtymien rakentaminen tuotemerkin ympärille on aikaa vievää puuhaa eikä yrittäjä varmastikaan halua, että kilpailijat korvauksetta hyötyvät tästä työstä. Ilman rekisteröintiä yhtiö uhkaa panostaa aikaa ja rahaa sellaiseen, jota se ei omista. Rekisteröimättömyys voi pahimmillaan johtaa siihen, että kilpailija käyttää hyväksi tai jopa rekisteröi tavaramerkin. Kun yritys kerran on rekisteröinyt tavaramerkin voi se myöntää toisille lisenssin käyttää tavaramerkkiä, mikä voi olla myös tulonlähde.

Mikäli yrityksellä on suunnitelmia myydä yritys, on sen tavaramerkin rekisteröiminen etu. Ei ole tavatonta, että yrityskaupan yhteydessä ostaja on kiinnostunut ostamaan tavaramerkin, jolla on hyvä maine ja jonka asiakkaat jo tuntevat. Rekisteröimätön tavaramerkki voi johtaa epäselvyyksiin siitä, voiko ostaja käyttää tavaramerkkiä.

Rekisteröinnin kulut ovat yllä mainittuihin etuihin ja yksinoikeudesta johdettavaan etuun verrattuna hyvin alhaiset, puhumattakaan siitä jos kuluja verrataan vahinkoon, joka voi aiheutua toisen käyttäessä omaa mutta rekisteröimätöntä tavaramerkkiä.