Korsnäs varustautuu Metsähallituksen ja Vattenfallin merituulivoimapuistohankkeen kaavoitusprosessiin

Metsähallituksen ja Vattenfall Oy:n kumppanuus kehittää Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan avomerituulipuistoa Korsnäsin kunnan vesialueille.

Korsnäs johtaa alueidenkäytön suunnitteluprosessia projektin paikallisilla hankealueilla. Tuulivoimapuisto kattaa arviolta 274 neliökilometrin vesialueen ja siihen liittyy myös infrastruktuuri maalla ja rannikolla, minkä takia merituulivoimahankkeella on merkittäviä vaikutuksia seudun maa- ja vesialueiden käyttöön. Toteuttaakseen koordinoidut suunnittelu- ja hankekehitysprosessit menestyksekkäästi, kunta on hakenut rahoitustukea ja ennakoivasti ryhtynyt toimiin vahvistaakseen sisäisen organisaation rakenteita, prosesseja ja osaamista.

Metsähallitus on Suomen valtion valtuuttamana huutokaupannut ja alun perin kehittynyt Korsnäsin merituulipuistohankkeen, joka on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Hankkeen suunniteltu kapasiteetti on jopa 2 GW – enemmän kuin Olkiluoto 3 -ydinreaktorin ja lähes 30 % Suomen koko tuulivoimakapasiteetista vuoden 2023 lopussa. Korsnäsin merituulivoimapuisto on suunnitelman mukaan toiminnassa 2030-luvun alussa ja sillä on potentiaalia muodostua merkittäväksi tekijäksi paikalliselle teollisuudelle ja työllisyydelle sekä suomalaisen puhtaan energian järjestelmälle kokonaisuudessaan.

DKCO neuvoo Korsnäsia oikeudellisissa ja strategisissa kysymyksissä alueidenkäytön suunnittelu- ja hankekoordinointiprosesseihin liittyen.