Etätyö koronaepidemian aikana?

Koronaviruksen aiheuttama COVID-19 epidemia, sen leviäminen ja johtaminen useamman työntekijän karanteeniin tai muun syyn vuoksi kotiin jäämiseen ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Tällaisissa tapauksissa mahdollisuus etätyöhön on osoittautunut monille tervetulleeksi vaihtoehdoksi. Oletko työnantajana tietoinen oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi etätyön osalta? Soveltuuko etätyön tekeminen kaikille? Etätyö on monessa tapauksessa hyvä vaihtoehto, huomioiden kuitenkin myös sudenkuoppia joista sinun työnantajana on hyvä olla tietoinen.

Etätyö ei ole työntekijän oikeus vaan työnantajan mahdollistama tapa järjestää työnteko. On myös hyvä pitää mielessä, että etätyö ei sovellu kaikille tai kaikentyyppiseen työhön.

Työnantajat tarjoavat tänä päivänä työntekijöilleen laajalti mahdollisuuksia tehdä etätöitä ja yhdistää työ ja vapaa-aika paremmin. Järjestely on hyvin toimiessaan joustava vaihtoehto sekä työntekijälle että työnantajalle. Parhaimmillaan järjestely lyhentää työmatkoihin käytettävää aikaa sekä helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Valitettavasti etätyö ei aina ole toimiva ratkaisu mikäli järjestelmää esimerkiksi väärinkäytetään tai työpanos ei vastaa odotettua. On myös mahdollista, ettei työntekijä etätyötä tehdessään ole tavoitettavissa häneltä edellytettävin tavoin tai täytä häneltä vaadittavia työturvallisuus- ja työsuojeluvaatimuksia. Kannattaa myös huomioida, että lakisääteisen tapaturmavakuutuksen käsite ”työssä” on huomattavasti suppeampi työntekijän tehdessä työtä kotoa mikä voi johtaa vakuutusturvan täydentämisen tarpeeseen.

Etätyöohjeistus pelisääntöjen selventämiseksi

Etätyötä koskevien pelisääntöjen selventämiseksi työnantajan on syytä laatia ja ottaa käyttöön työpaikan yleinen etätyöohjeistus. Ohjeistuksessa olisi hyvä selkeästi tuoda esille, mitä odotuksia ja vaatimuksia työnantajalla etätyötä tekevää työntekijää kohtaan on. Yleensä ohjeisiin sisällytetään myös ehtoja siitä, koska, missä ja miten etätyötä voidaan tehdä, miten työntekijän tulee olla tavoitettavissa ja kenelle hänen tulee ilmoittaa aikeistaan tehdä etätyötä.

Voiko työnantaja mahdollistaa etätyön tekemisen vain osalle työntekijöistä?

Kyllä. Työnantajan velvollisuus kohdella kaikkia työntekijöitä puolueettomasti ja syrjimättömästi ei tarkoita sitä, että sen täytyisi antaa kaikille työntekijöille etätyömahdollisuus. Etätyö ei ole kakkien työntekijöiden kannalta aina järkevää, ja voi tietyissä tapauksissa olla jopa sopimatonta. On täysin hyväksyttävää antaa vain osalle työntekijöistä mahdollisuus etätyön tekemiseen, mikäli työnantajalla on tälle perusteltu ja asiallinen syy. Työnantajalla on havaitessaan väärinkäyttöä ja toimimattomuutta myös oikeus keskeyttää työntekijän etätyömahdollisuus. Eli lyhyesti – selkeys on aina hyvästä.
Mikäli teillä on tarvetta laatia etätyötä koskeva ohjeistus tai haluatte tarkastuttaa laatimanne ohjeistuksen, voitte surutta olla yhteydessä DKCO Asianajotoimistoon. Voimme auttaa teitä laatimaan juuri teidän toimintaanne sopivat ohjeistukset.