Edunvalvontavaltuutus – laatimisen arvoinen iästä riippumatta

Edunvalvontavaltuutuksen kautta voi itse päättää, miten ja kuka hoitaa asioitaan siltä varalta, ettei tulevaisuudessa mahdollisesti itse ole siihen kykeneväinen. Tämän kaltainen tilanne voi syntyä esim. onnettomuuden tai sairauden seurauksena. Edunvalvontavaltuutus on asiakirja tulevaisuutta varten ja astuu voimaan vasta, kun kyvyttömyys hoitaa omia asioita on tosiasia. Jos sinulla on toiveita siitä, miten taloutesi, hoitoasi tai yritystäsi hoidetaan sinä päivänä, kun et itse enää siihen kykene, on edunvalvontavaltuutus väline sinulle.

Jos sinusta tulee kykenemätön hoitamaan henkilökohtaisia asioitasi etkä ole laatinut edunvalvontavaltuutusta, edunvalvoja voidaan nimittää. Edunvalvojan valtuudet ovat kuitenkin yleensä huomattavasti rajallisemmat. Lisäksi edunvalvontavaltuutuksesta on se etu, että voit itse päättää, kuka vastaavassa tilanteessa hoitaa asiasi ja miten niitä hoidetaan. Se on myös tapa helpottaa lähipiiriin kuuluvia ihmisiä tulevaisuudessa, koska he täten tietävät, että omaisuudestasi ja yksityisasioistasi huolehditaan haluamallasi tavalla, ja lisäksi, se on edunvalvojalle byrokraattisesti helpompi tapa saada asia hoidettua viipymättä. Oikein muotoillun edunvalvontavaltuutuksen avulla on mahdollista ”pidentää itseään”, niin että valtuutetulle annetaan oikeus tehdä huomattavasti muutakin kuin vain maksaa juoksevia laskuja.

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta, kun Digi- ja väestövirasto on vahvistanut sen. Valtuutettu voi hakea vahvistusta vasta sitten, kun valtuuttaja ei enää pysty hoitamaan asioitaan itse, ja tämä on osoitettava joko lääkärinlausunnossa tai muulla luotettavalla selvityksellä. Tästä syystä on tärkeää, että edunvalvontavaltuutus on annettu tiedoksi valtuutetulle, jotta hän on tietoinen tehtävästä ja voi hakea sen vahvistamista, jos tällainen tilanne syntyy.

Edunvalvontavaltuutus on laadittava tiettyjen muotovaatimusten mukaisesti, minkä vuoksi on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen varmistuakseen siitä, että se on korrekti ja voimassa sinä päivänä, jona sitä tarvitaan, ja toisaalta varmistamaan, että erityiset toiveesi ja tarpeesi voidaan täyttää parhaalla mahdollisella tavalla.