Edunvalvontavaltuutus – kaikille

Kaikille on 1.11.2007 lähtien ollut mahdollisuus antaa ns. edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutuksen ominaispiirre on, että se astuu voimaan silloin, kun ei valtuutuksen antaja enää kykene hoitamaan tai päättämään omista asioistaan esimerkiksi fyysisen tai psyykkisen sairauden, heikentyneen terveydentilan tai muun syyn vuoksi. Mikäli näin tapahtuu, edunvalvontavaltuutus astuu voimaan samaan aikaan kun valtuuttajat mahdolliset muut valtuutukset raukeavat. Valtuutuksen avulla edunvalvontavaltuutettu voi hoitaa valvottavan henkilöön, omaisuuteen tai muuhun talouteen liittyviä asioita. Edunvalvontavaltuutuksella voit juridisesti turvata tulevaisuudensuunnitelmasi ja itsemääräämisoikeutesi kun et itse asioista enää voi päättää.

Viime vuosina eri tahot ovat markkinoineet edunvalvontavaltuutuksia ja tänään ne ovatkin jo suhteellisen yleisiä, vaikka kynnys valtuutuksen laatimiselle vaikuttaa olevan jopa korkeampi kuin testamentin osalta. Moni valtuutettu on tehtävän alkamisen jälkeen yllättynyt sen laajuudesta. Tehtävä merkitsee kuitenkin toisen henkilön omaisuuden hallintaa ja sisältää esimerkiksi kirjanpitovelvollisuuden. Raportointivelvollisuuden laajuus riippuu tosin osin valtuutuksen muotoilusta ja osin holhousviranomaisen ilmoittamista ohjeista ja määräyksistä.

Moni pitää edunvalvontavaltuutusta samana kuin holhouslain mukainen edunvalvoja, ja käytännössä heikosti muotoiltu valtuutus voikin johtaa samankaltaiseen järjestelyyn. Kyse on kuitenkin kahdesta eri asiakirjasta, joista edunvalvontavaltuutus hyvin laadittuna voi olla vähemmän byrokraattinen ja usein enemmän päämiehen näköinen ratkaisu. Suunniteltu ja huolella muotoiltu edunvalvontavaltuutus voi antaa valtuutetulle laajemmat oikeudet kuin holhouslain mukaisella edunvalvojalla on.

Hyvin muotoilulla valtuutuksella valtuuttaja voi pidentää itsemääräämisoikeuttaan siten, että valtuutettu voi suorittaa tavanomaisen hallinnan ja hoidon lisäksi myös muita taloudellisia toimenpiteitä. Jos esimerkiksi itse sijoitat tai käyt kauppaa arvopapereilla, voi valtuutettu jatkaa tätä, mikäli hänelle valtuutuksella on annettu siihen oikeus. Voit myös antaa henkilölle oikeuden myydä omaisuuttasi. Muista kirjata mahdolliset rajaukset valtuutukseen.

Monesti yrittäjät eivät huomioi mahdollisuutta antaa yritykseen liittyviä määräyksiä valtuutuksessa. Huolellisen muotoilun avulla valtuutus voi toimia yrityksen hoidon ohjenuorana valtuutetulle. Yrittäjän kannattaa lisäksi tehdä testamentti, johon yritys on sisällytetty ja joka selventää kuolemanjälkeistä tilannetta. Me toivomme kaikki, että edunvalvontavaltuutus astuisi voimaan vasta vanhuuden aikana, mutta tilanne on joskus toinen. Siksi valtuutuksen tekemistä ei pidä lykätä.

Edunvalvontavaltuutus on laadittava tietyt, testamenttia vastaavat, muotovaatimukset huomioiden. Mikäli haluat varmistaa, että valtuutus on laadittu juuri sinun tarpeesi huomioiden, ei verkossa löytyviä malleja välttämättä kannata käyttää. Kysy asiantuntijalta neuvoa, keskustele hänen kanssaan toiveistasi ja muotoilkaa yhdessä juuri sinun tarpeisiisi vastaava valtuutus.