DKCO:n yhteiskuntavastuu koronakriisin keskellä – Mitä on tehtävissä?

Elämme aikaa, jolloin itsekeskeiselle ajattelu- ja toimintatavalle ei enää ole tilaa, eikä kenelläkään ole varaa ajatella vain omaa napaansa. Nyt meidän kaikkien on huomioitava myös muiden tarpeet ja sopeuduttava niihin. Elinvoimaiset yritykset ovat elintärkeitä yhteiskunnan elpymiseksi kriisin jälkeen. Jokaisen yrityksen on kysyttävä itseltään, mitä juuri me voimme tehdä auttaaksemme?

Meidän tehtävämme juridisena neuvonantajana on mahdollistaa yritysten sopeutuminen vallitseviin toimintaedellytyksiin niin kulujen ja sopimusten, kuin liiketoiminnankin osalta. Me vastaamme uusien ratkaisumallien kehittämisestä ja huolehdimme siitä, että järjestelyt ovat lainmukaisia ja kestävät kriittisenkin tarkastelun. Yritysten kohdatessa äkillisiä muutoksia ja uudelleenjärjestelytarpeita, ovat myös riskit merkittäviä. Meidän tärkein tehtävämme on varmistaa, että yritykset tiedostavat, sekä osaavat huomioida riskit päätöksenteossaan. Siten me voimme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että yrityksemme ja yhteiskuntamme ovat paremmin varusteltuja toipuessaan kriisistä.

Vastuumme on hyödyntää tietämystämme pankkien, vakuutusyhtiöiden sekä viranomaisten ajatusmaailmasta suhteessa yrityksiin ja elinkeinotoimintaan, jotta markkinoiden osapuolet, toimittajat ja tilaajat kuten myös luotonsaajat tehokkaasti voivat toimia yhdessä haasteellisissa olosuhteissa. Meidän toimintaamme sisältyy yritysten auttaminen niiden kohdatessa äkillisiä muutostarpeita esimerkiksi rahoitussopimusten ja luottotakuujärjestelyjen osalta, tai kun toimitus- ja urakkasopimuksia on mukautettava likviditeettikriisin tai ylivoimaisten esteiden johdosta. Nopeasti toteutettavien julkisten hankintojen tarve on suurempi kuin koskaan aiemmin, vaatien niin luotettavaa kuin ripeääkin analyysiä ja arviointia. Meidän yhteiskuntafunktioomme sisältyy myös työnantajien neuvominen yhteistoimintaneuvotteluissa, lomautuksissa ja muissa henkilöstökysymyksissä. Autamme käsittelemään henkilöstöasioita oikeaoppisesti ja sujuvasti nopealla aikataululla.

Joustavuudella ja sopeutumismahdollisuuksilla on ratkaiseva merkitys yritysten taistelussa selviytyäkseen koronakriisistä ja ollakseen elinvoimaisia vielä kriisin jälkeisenäkin aikana. Yhteistyön tarve on ehdoton. Hallitus, työmarkkinoiden osapuolet, sekä niin julkiset kuin yksityisetkin rahoitusalan toimijat tekevät kaikkensa tarjotakseen tilanteen edellyttämää joustavuutta. Me DKCO:lla teemme vuorostamme kaikkemme auttaaksemme yrityksiä uusien järjestelyjen hyödyntämisessä, heidän sopeutuakseen vallitseviin olosuhteisiin ja voidakseen palata mahdollisimman elinvoimaisina normaaliin toimintaan tämän kaiken jälkeen. Meidän tavoitteenamme on auttaa yrityksiä käsittelemään ja hallitsemaan kriisiä strategisesti viisaasti ja mahdollisimman sujuvasti, altistamatta itseään harkitsemattomille riskeille. Auttakaamme yhteisvoimin elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa eteenpäin ja takaisin oikeille raiteille.