DKCO:n vuotuinen ISO 9001-laaduntarkastus on valmistunut

DKCO Asianajotoimisto ja sen johtamisjärjestelmä on ollut ISO 9001-sertifioitu jo vuodesta 2009 ja on yksi harvoista tämän sertifikaatin omaavista asianajotoimistoista. Maaliskuussa 2020 suoritetun vuotuisen laaduntarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että DKCO edelleen täyttää sertifikaatin edellyttämät vaatimukset.

DNV GL:n myöntämä ISO 9001-sertifikaatti asettaa sertifioiduille yrityksille vaatimuksen jatkuvasta kehityksestä esimerkiksi tehokkaampien prosessien, paremman johtamisen sekä tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden jatkuvan seuraamisen osalta. Yritysten odotetaan myös soveltavan tehokkaita ja omaan toimintaan soveltuvia riskinhallintamenetelmiä. Maaliskuisen laaduntarkastuksen yhteydessä keskustelimme myös siitä mitä asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat odottaa modernilta toimijalta kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun osalta. Kannattaa myös pitää mielessä, etteivät prosessit ja tekniikka yksinään tuota lisäarvoa, ellei niiden tarkoitusta ja lisäarvoa ennalta ole mietitty.

ISO-sertifikaatti ja sen vaatimus jatkuvasta kehitystyöstä on omalta osaltaan myötävaikuttanut siihen, että DKCO on voinut kehittää liiketoimintamallin joka kestää vertailun myös markkinoiden suurimpiin toimijoihin.