DKCO toimi Ab Ekorosk Oy:n neuvonantajana kuljetuspalvelujen hankinnassa

DKCO toimi Ab Ekorosk Oy:n oikeudellisena neuvonantajana bio- ja pakkausjätteen keräyksen kuljetuspalvelujen hankinnassa kymmenessä kunnassa Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Hankitut kuljetukset, jotka sisältävät jätehuollon noin 124 000 asukkaalta, alkavat kesällä 2023 ja sopimukset ovat voimassa enintään neljän vuoden ajan, optiokaudet mukaan lukien.

Hankintojen puitteissa Ekorosk on toteuttanut ns. markkinakartoituksen, joka on ollut vaatimuksena 1.7.2022 lähtien suunniteltaessa kiinteistökohtaisten jätekuljetuspalvelujen hankintaa.

Ajoneuvojen ja liikennepalvelujen hankinnan yhteydessä vaatimukset sille, kuinka suuri osa ajoneuvoista tulee olla ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita, tulevat tiukentumaan. Osuus vaihtelee eri maantieteellisten alueiden välillä ja kasvaa ajan myötä. Vuodesta 2026 alkaen kyseiset vaatimukset tulevat vaikuttamaan myös Pohjanmaalla toteutettaviin hankintoihin. Kuljetus- ja ajoneuvohankintoja suunnittelevien hankintayksiköiden on siksi otettava tämä huomioon varmistaakseen riittävän vihreiden ajoneuvojen osuuden ja ympäristöystävällisemmät kuljetukset tulevaisuudessa.