DKCO on toiminut yksityisenä asiantuntijana Maailmanpankin selvityksessä koskien Suomen investointi-ilmapiiriä

DKCO on toiminut yksityisenä asiantuntijana Maailmanpankin selvityksessä koskien Suomen investointi-ilmapiiriä. Tutkimuksessa analysoitiin ja vertailtiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin soveltuvia lainsäädäntö- ja hallintokehyksiä kuudessa suomalaisessa kaupungissa (Helsinki, Maarianhamina, Vaasa, Oulu, Turku ja Tampere).

DKCO:n Helsingissä, Maarianhaminassa ja Vaasassa sijaitsevien toimipisteiden kautta pystyimme toimittamaan maailmanpankille dataa, analyysejä ja kontakteja kolmesta selvityksen piiriin kuuluvasta kaupungista.

Oli hauskaa nähdä, että Suomi pärjäsi selvityksessä erittäin hyvin ollen EU:n keskiarvon yläpuolella kaikissa kategorioissa lukuun ottamatta yrityksen perustamista, jossa Suomen hieman huonompi tulos johtui muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen pitkistä käsittelyajoista sekä yleisesti hallinnollisesti raskaasta perustamisprosessista. Suomen sisälläkin oli verrattain suurta alueellista vaihtelua, mikä pitkälti johtuu Ahvenanmaan itsehallinnon alueeseen kuuluvasta lainsäädännöstä ja hallinnosta. Ahvenanmaalla oli myös paljon paikallista vaihtelua, ja se oli lähellä EU:n kärkeä rakennuslupien ja sähköinfrastruktuurin osalta, mutta elinkeino- ja maanhankintalupavaatimusten vuoksi se menestyi huonommin yrityksenperustamis- ja kiinteistönvaihdantakategorioissa.

Vaikka Suomi pärjäsi selvityksessä hyvin, voidaan kuitenkin todeta, että on hallinnollisia alueita, joilla Suomella on parantamisen varaa. Erityisesti yrityksenperustamisen osalta näemme päivittäisessä toiminnassamme, että Patentti- ja rekisterihallituksen yhä pidemmät käsittelyajat ovat usein konkreettinen riskitekijä varsinkin transaktiopuolella. Maailmanpankin päätelmien mukaisesti näemme suurta potentiaalia Patentti- ja rekisterihallituksen (sekä yritys- ja organisaatiotietojärjestelmän (YTJ:n)) toiminnan digitalisoinnissa.

Lopuksi haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja kollegoitamme, jotka auttoivat meitä tässä hankkeessa.

Voitte lukea koko selvityksen klikkaamalla tätä linkkiä.