Avopuolison perintöoikeus

Elätkö avoliitossa ja siinä uskossa, että avopuolisosi joskus perii sinut? Tässä sinun kannattaa ensiksi muistaa, ettei avopuoliso lain mukaan peri puolisoaan. Avopuolisolla ei myöskään ole aviopuolison kaltaista oikeutta jäädä jakamattomaan pesään rintaperillisten lakiosavaatimuksista huolimatta. Mikäli haluat varmistaa avopuolisollesi perinnön tai muun oikeuden kuolemasi jälkeen, tulee sinun laatia testamentti.

Perintöoikeus tuo mukanaan myös velvollisuuden maksaa perintöveroa, mikäli perintönä saadun omaisuuden suuruus ylittää 20 000 euroa. Perintöveron suuruus voi vaihdella, sillä avopuoliso voi kuulua joko ensimmäiseen tai toiseen veroluokkaan, riipuen siitä, ovatko avopuolisot aiemmin olleet keskenään naimisissa tai mikäli heillä on yhteisiä lapsia. Mikäli sinä ja avopuolisosi olette aiemmin olleet naimisissa tai teillä on yhteisiä lapsia, kuuluu avopuolisosi veroluokkaan I, muussa tapauksessa veroluokkaan II, jossa perintövero on huomattavasti korkeampi.

Veroluokkien eroa voidaan kuvata seuraavan esimerkin avulla: oletetaan, että avopuolisolle on testamentissa määrätty 50 000 euroa. Mikäli avopuoliso kuuluu veroluokkaan I ei perintöverovelvollisuutta synny, sillä avopuolisolla on oikeus 90 000 euron puolisovähennykseen. Mikäli avopuoliso taasen katsotaan kuuluvan veroluokkaan II on perintöveron suuruus 6 400 euroa. Ensimmäisen ja toisen luokan välillä on siis merkittävä ero perintäveron suuruudessa.

Mikäli avopuolisolle on testamentilla määrätty joko määräaikainen tai elinikäinen nautintaoikeus, ei perintöveroa synny. Nautintaoikeus voi olla oikeus asua tai muutoin käyttää asuntoa tai vaikka mökkiä, tai esimerkiksi oikeus tietyn omaisuuden tuottoon. Nautintaoikeus on rajoitettu ja omistusoikeus säilyy toisella henkilöllä. Omistajan oikeus päättää omaisuuden käytöstä on kuitenkin rajallinen, eikä omistaja ilman nautintaoikeuden haltijaa saa luovuttaa tai pantata sellaista omaisuutta, johon toisella on nautintaoikeus.

Yksi tapa välttää tulevia ongelmia on pyrkiä selvittämään asioita niin pitkälle kuin mahdollista jo nyt. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli olette avoliitossa eikä teillä ole yhteisiä perillisiä. Se, että omaisuus on yhteistä ei vaikuta tähän asiaan, kuten moni saattaa luulla. Mikäli siis haluat helpottaa omaistesi hallinnollista taakkaa, suosittelemme keskustelemaan elämäntilanteestasi jo nyt. Mikäli tarvitset apua tarvittavan dokumentaation laatimisessa, suosittelemme sinua olemaan yhteydessä asiantuntijaan.