Ainoa mikä on varmaa on jatkuva kehitys

Me DKCO:lla olemme tietoisia siitä, että henkilökunta on meidän tärkein voimavaramme ja siksi pyrimmekin löytämään ja hyödyntämään eri tapoja kehittää itseämme ja osaamistamme.

Kahdella meidän nuoremmalla juristilla, Adine Laguksella och Nathalie Jansonilla, on ollut mahdollisuus osallistua Harvard Business Schoolin järjestämälle verkkokurssille, jonka teemana on johtajuus.  Kurssi on tarkoitettu johtajille tai johtajaominaisuuksia omaaville ja sen tarkoituksena on auttaa osallistujia tunnistamaan, kehittämään ja hyödyntämään näitä ominaisuuksia omassa johtajuudessaan. Adine ja Nathalie ovat nyt puolessavälissä kurssia, ja tähän menessä he ovat perehtyneet muun muassa siihen, miten omaa käyttämistä analysoimalla voi kehittää omaa johtajuutta ja siten myös alaisten suoriutumista. Adine ja Nathalie ovat tämän yhteydessä läpikäyneet laajan arvion omasta johtajuudestaan ja myös testanneet omaa johtajuutta eri fiktiivisissä tilanteissa.

Kurssin päätyttyä Adine ja Nathalie tulevat kertomaan kokemuksistaan ja kurssin opetuksista DKCO osakkaille, jotta näitä oppeja voidaan hyödyntää toimiston päivittäisessä toiminnassa.