Ajankohtaista

03.09.2020

Hankintamenettelyn valinta – onko sillä väliä?

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on valaista yleisimpien hankintamenettelyjen eroavaisuuksia ja esimerkkien avulla näyttää mitä menettelytapaa milloinkin kannattaa käyttää. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sisältää kourallisen…

10.07.2020

Miten tavaramerkkisuojan saa ja miksi se kannattaa?

Mitä tavaramerkillä tarkoitetaan? Tavaramerkki on yksinkertaisimmillaan yksi tai useampi sana, iskulause tai kuvio jota käytetään omien tuotteiden tai palveluiden tunnistettavuuden saavuttamiseksi ja kilpailijoista erottautumiseksi. Yllä…

27.05.2020

Valtiontukien saajat kantavat riskit

Käsillä olevassa oikeustapauksessa kaupunginvaltuusto oli ostanut neljä teollisuuskiinteistöä S Oy:ltä. Valtuusto oli samassa yhteydessä päättänyt solmia perustettavan yhtiön D Oy:n kanssa näitä kiinteistöjä koskevan vuokrasopimuksen…

26.05.2020

Avioehtosopimus ja sen taloudellinen merkitys

Avio-oikeus ja sen poissulkeminen avioehtomääräyksen avulla Puolisoilla on normaalissa tilanteessa avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että kummallakin puolisolla on oikeus puoleen yhteisestä omaisuudesta avioliiton päättyessä….

19.05.2020

DKCO laajentaa yhteistyötään kauppakamarien kanssa

Asianajotoimisto DKCO on monen vuoden ajan tehnyt luentoyhteistyötä Ålands Näringslivin ja Pohjanmaan Kauppakamarin kanssa. Luennot ovat olleet pidettyjä ja keränneet paljon osallistujia. Me DKCO:lla olemme…

07.05.2020

Työnjohdon johtaessa häirintäilmoitukseen

On yhä yleisempää, että työntekijät kokevat tulleensa väärinymmärretyiksi tai epäreilusti kohdelluiksi työpaikalla ja tekevät tämän johdosta ilmoituksen asiattomasta kohtelusta. Ei ole tavatonta, ettei työnantaja reagoi…

02.04.2020

DKCO:n vuotuinen ISO 9001-laaduntarkastus on valmistunut

DNV GL:n myöntämä ISO 9001-sertifikaatti asettaa sertifioiduille yrityksille vaatimuksen jatkuvasta kehityksestä esimerkiksi tehokkaampien prosessien, paremman johtamisen sekä tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden jatkuvan seuraamisen osalta. Yritysten odotetaan…