Engagemang

DKCO Advokatbyrå verkar inte bara i samhället, utan också med samhället och dess aktörer. Genom sponsorering uppmuntrar vi näringslivet och enskilda att medverka till ständig utveckling. Dessutom utlyser DKCO årligen ett stipendium för att stimulera blivande jurister.

Stipendium för blivande jurister

Sedan år 2004 tilldelar DKCO Advokatbyrå årligen en blivande jurist ett stipendium om 1500 euro. Ansökningstiden är 1.1 – 31.1. Grundkravet är att du har läst fem terminer juridik eller motsvarande antal poäng. Vi fäster oss särskilt vid din skriftliga framställningsförmåga så det lönar sig att satsa lite extra på din ansökan, som till innehållet får formuleras fritt. Om du har en text som du är speciellt stolt över ser vi gärna att du skickar in den i samband med ansökan. I övrigt vill vi även att du skickar in CV och utdrag över dina studieprestationer.

Stipendiet utlyses i tidningar och på FB kring årsskiftet varje år. Skicka ansökningshandlingarna per e-post till och kontakta Britt Wahlsten vid frågor, eller telefonnummer +358-(0)20-527 4002.

Sponsorering

DKCO har sedan år 2009 varit en av huvudsponsorerna för Näringslivsdagen. Dessutom är DKCO Silver Partner för upplevelsen Pommern – 100 dagar under segel samt sponsrar IK Falken i Pedersöre. Vidare stöder DKCO föreningen Kobba Klintars vänner och en del andra projekt.