Om Jorunn Skogberg

Jorunn Skogberg
Advokat, partner
+358-20-527 4003
jorunn.skogberg@dkco-law.com
Uppsala universitet (JuK) 1992, advokat 1998
Svenska, finska, engelska, tyska
Jorunn är specialiserad inom förmögenhetsförvaltning, kvarlåtenskapsrätt och processrätt. Jorunn har även en bred erfarenhet av att hålla föreläsningar inom de områden hon är specialiserad inom. Hon har arbetat vid DKCO sedan år 1994.

Jag har varit utrustad med en bestämd vilja sedan jag föddes och kom rätt tidigt till insikt om mitt kommande yrkesval. Redan i högstadiet var jag inställd på att endera bli jurist eller lärare. Juridikstudierna inledde jag vid Uppsala universitet hösten 1987 och avslutade dem i februari 1992.

Somrarna under studietiden tillbringade jag på Åland och jobbade flera somrar vid låneavdelningen på en bank och vid bankens fastighetsförmedling. Jag hade, innan jag helt hade avslutat mina studier, fått ett vikariat som allmänt rättsbiträde där jag tidigare varit praktikant. Vid rättshjälpsbyrån jobbade jag i drygt två år och blev under den tiden ”headhuntad” av min nuvarande chef. Jag blev erbjuden jobb på en byrå som ännu inte existerade vid tidpunkten för erbjudandet. Jag tvekade inte utan tog chansen, ett val jag inte ångrat. Jag började hos Juridisk byrå Dan Karlsson Ab, den 1 april 1994.

På DKCO har jag hand om bland annat förmögenhetsrättsliga ärenden, en typ av ärenden som jag känner lite extra för. Jag handlägger även olika typer av bolagsrättsliga ärenden och processer. Under de senaste åren har jag även hållit föreläsningar och utbildningar, inom de ämnesområden som klienten särskilt vill ha belysta.

Jag upplever mitt arbete och min arbetsplats som ytterst stimulerande. Vi granskar kritiskt de frågeställningar som dyker upp med ett personligt engagemang. DKCO jobbar inte bara för våra klienter, vi jobbar med dem.

Tillbaka