Om Jonna Hagström

Jonna Hagström
Jurist
+358-20-527 4008
jonna.hagstrom@dkco-law.com
Helsingfors universitet (JM) 2017
Svenska, finska, engelska
Jonna har jobbat mycket med offentliga upphandlingar och med arbetsrätt under sin tid på DKCO. Hon har sedan tidigare arbetserfarenhet inom insolvensrätten.

Trogen Vasabo som jag är inledde jag mina juridikstudier i Vasa genast efter att jag hade avlagt studentexamen vid Vasa Gymnasium. Under min studietid prövade mina vingar i Tyskland under ett år och utmanade mig själv genom att både studera juridik och jobba i kundbetjäning på tyska. Därefter återvände jag till Finland för att avlägga min magister i straff- och processrätt. Redan då hittade jag vägen till DKCO, först som praktikant och sen, efter min examen hösten 2017, som jurist.

Jag har tidigare erfarenhet av att jobba som praktikant både på en liten advokatbyrå samt på en av Finlands största advokatbyråer. Därtill har jag under en längre period vid sidan om studierna jobbat för ett inkassoföretag och därigenom fått god kännedom om insolvensrätt, både gällande fysiska och juridiska personer. Till mina intresseområden hör därtill tvistelösning och processrätt och jag utvecklar mig inom dessa områden som bäst genom utmärkt coaching av våra seniora jurister på DKCO.

På fritiden tar jag gärna långa skogspromenader med min hund samt utmanar mig själv på CrossFit -gymmet.

Tillbaka