Om Dan Karlsson

Dan Karlsson
Advokat, VD, partner
+358-20-527 4001
dan.karlsson@dkco-law.com
Uppsala universitet, Helsingfors universitet och Oslo universitet, advokat 1998
Svenska, finska, engelska, tyska
Dan är specialiserad inom bolags- och kontraktsrätt. Han var ansvarig för företagsjuridik inom bank åren 1990-1994. Sedan år 1994 har han arbetat vid DKCO.

Min kompetens omfattar primärt affärsrätt och då särskilt bolags- och kontraktsrätt. Till mina särskilda områden hör även kredit- och exekutionsrätt liksom arbetsrätt. Dessa ämnesområden präglar min vardag.

Som advokat biträder jag en rad bolag och andra kommersiella aktörer i deras mångskiftande ärenden. Som en naturlig del av arbetet biträder jag även dessa klienter då behov av tvistelösning uppkommer. Bland de klienter jag samarbetar med återfinns banker, försäkringsbolag, industriföretag och kommuner.

I det dagliga arbetslivet försöker jag såsom ledande jurist verka för att arbetsplatsen ska vara öppen och tolerant. Utvecklandet av verksamhetsmodeller och samarbetsformer hör till mina särskilda intresseområden. Jag vill att byrån ska vara en stimulerande, expansiv och utvecklande verksamhet som bejakar individualism och kritiskt tänkande till förmån för både klienter och samarbetsparter.

Tillsammans med mina kollegor månar jag särskilt om att försöka möta klienternas behov och intresse. När klienterna söker vår hjälp skall de kunna förvänta sig det där lilla extra, inte bara juridik utan även praktiskt orienterad rådgivning som tar fasta på klientens särskilda behov.

På fritiden ägnar jag mig mest åt familj, vänner, god mat, resor och kultur.

Tillbaka