DKCO i Helsingfors

VI SKAPAR MERVÄRDE

”Att DKCO:s jurister är kunniga visste jag, men jag har blivit väldigt imponerad över hur ambitiöst man även utvecklat sina arbetsmetoder”,

säger Senior Advisor Gunnar Westerlund, som anslutit sig till DKCO efter en lång karriär på en av de mest ansedda advokatbyråerna i Finland.

DKCO skapar förutsättningar för framgång genom att jobba nära sina klienter, skapa ett personligt engagemang och tillsammans ta fram nya modiga lösningar. DKCO levererar det som klienten behöver och ger det lilla extra som gör skillnaden.

DKCO:s advokater har nära tillgång till varandras expertis och erfarenhet. Arbetssättet är stimulerande och leder till att man sporrar, kritiserar och bistår varandra. Därigenom utvecklas hela tiden yrkeskunskapen och erfarenheten, allt för klientens bästa.

”Vi har ett arbetssätt som gör att vi kan fokusera på att skapa mervärde – hos oss betalar klienten för lösningar” avslutar Westerlund.

DKCO Gunnar Westerlund

Avancerad affärsjuridik

DKCO Advokatbyrå betjänar sina klienter på svenska, finska och engelska. Många av DKCO Advokatbyrås uppdrag har en internationell såväl som nationell anknytning. DKCO är specialiserad på avancerad affärsjuridik med spetskompetens i bolags- och finansrättsliga frågor, arbetsgivarrätt och offentlig upphandling. DKCO betjänar såväl företag och företagare som offentliga institutioner.

DKCO har en utpräglad affärsinriktning på sina tjänster och vågar vara innovativ i en konservativ bransch. Knowledge management är en integrerad del av det dagliga arbetet och möjliggör en effektiv och framför allt innovativ ärendehantering. DKCO handplockar den bästa kunskapen inför varje ärende och kan på så sätt effektivera sitt arbete.

Hos DKCO får klienten alltid kontakt med den som utför arbetet, vilket innebär mindre mellanhänder och en effektivare kommunikation. Genom en ärlig kommunikation med låg tröskel undviks även att informationen blir fel eller att parterna inte förstår varandra.

ERFARENHET

”Vi har lång erfarenhet av att arbeta i nära samarbete trots geografiskt utspridda resurser. Vi är stolta över att säga att vi alla delar samma grundläggande värderingar som präglar vår dagliga verksamhet; företagsamhet, initiativ, integritet och hederlighet”, säger advokat Nathalie Myrskog som varit en del av DKCO sedan 2014.

”Vi har en bred och olikartad erfarenhetsbakgrund. Våra jurister har praktisk arbetserfarenhet från en mångfald av branscher, bl.a. skatteförvaltningen, domstolsväsendet, bank- och finanssektorn samt försäkringsbranschen”, fortsätter Myrskog som, förutom jurist och advokat, även är ekonom.

DKCO Nathalie Myrskog

”DKCO är en advokatbyrå med stor gemenskap, låg hierarki och bra stämning.”

Bekanta dig även med

Klientfokus

Dan Karlsson, VD och grundare berättar sin syn på etableringen i Helsingfors.

Våra tjänster

Avancerad affärsjuridik på svenska, finska och engelska.