Social- & hälsovård

DKCO har lång erfarenhet av regulatoriska och kommersiella frågor inom life science samt hälso- och sjukvården. DKCO bistår såväl finländska som internationella klienter inom dessa branscher. Juristerna på DKCO har bred kompetens på området och erbjuder skräddarsydd juridisk rådgivning bl.a. då verksamhets- och affärsbeslut fattas och verkställs.