Sjö & transport

DKCO biträder klienter inom alla frågor som uppstår rörande olika transportsätt: sjötransport, vägtransport, spedition och logistik. Utöver de traditionella frågorna inom sjö- och transporträtt erbjuder DKCO även rådgivning inom områden som reglering, konkurrensrätt, sjöfartsstöd och skattefrågor.

Juristerna på DKCO bistår såväl finländska som internationella klienter, såsom rederier, banker, försäkringsbolag och managementbolag. DKCO erbjuder även juridisk rådgivning för import- och exportföretag angående transport och internationell handel.