Offentlig verksamhet

Under de senaste åren har det skett omfattande reformer inom den offentliga sektorn, som står för en stor andel av landets BNP. Dessa reformer, bl.a. bolagisering och utlokalisering av uppdrag till privata aktörer, har medfört att den offentliga och privata sektorn har närmat sig varandra i fråga om förutsättningar och regelverk.

DKCO erbjuder juridiskt stöd till staten, kommuner och offentligt ägda verksamheter. För att lyckas i arbetet med offentliga verksamheter krävs genuin förståelse för politiskt styrda organisationer. Denna kompetens besitter DKCO.