IT- & teknologi

Inom IT-, teknik- och telekombranscherna har det under de senaste åren skett omvälvande och snabba förändringar gällande både ekonomi och teknik. Dessa branscher präglas ofta av intensiv aktivitet, inklusive fusioner och förvärv, rekonstruktioner och finansieringsfrågor.

DKCO erbjuder omfattande juridisk rådgivning för företag inom dessa branscher. DKCO besitter såväl bred kompetens som specialistkunskap på området.