Industri

Med industri 4.0 avses den industriella utvecklingsfas som präglas av teknologier såsom artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT), blockchain, big data, 5G, robotik, kvantdatorer och annan avancerad teknik. Det sker med andra ord tekniska framsteg som medför att de fysiska, digitala och biologiska systemen närmar sig varandra. Dessa nya tekniker påverkar redan många samhällsområden och kan komma att dramatiskt förändra hur vi arbetar, kommunicerar och konsumerar.

DKCO följer den rättsliga och politiska utvecklingen på både nationell- och EU-nivå. Juristerna på DKCO har bred erfarenhet av juridiska frågor inom industri och erbjuder skräddarsydd rådgivning utifrån de utmaningar som finns inom olika branscher och verksamheter.