Finans

Branschglidning har blivit allt vanligare bland bank-, försäkrings- och värdepappersföretag. Banker erbjuder försäkringstjänster, försäkringsbolag erbjuder banktjänster och såväl banker som försäkringsbolag erbjuder sparande i investeringsfonder. Dessa verksamheter styrs av regelsystem och branschpraxis.

Den ökade bredden i tjänsteutbudet inom dessa branscher har skapat en helt ny marknad för finansiella tjänster. Detta beror bl.a. på framsteg inom internetbanktjänster och omfattande enskilt sparande. DKCO har lång erfarenhet av att bistå klienter i olika frågor rörande finansiella tjänster.