Vind AX – Invigning av Långnabba vindkraftspark

Invigningen av Långnabba vindkraftspark ägde rum 17.5.2022. Projektet omfattar tio vindkraftverk i 4 MW-klassen belägna i södra Eckerö, Åland. Den förväntade produktionen från vindkraftparken är ca 130 GWh energi per år. Vindkraftsparken förväntas stå för 40-60 % av den åländska elförsörjningen. DKCO har fungerat som Vind AX Ab:s rådgivare vid finansieringen och köpet av vindkraftsparken. DKCO:s roll omfattade miljö- och tillståndsfrågor, kapitalanskaffning, aktieemission och bankfinansiering samt transaktionerna gällande anskaffning och underhåll av projektets vindturbiner från Vestas.