Vind AX – finansiering och köp av en 42 MW vindkraftspark

DKCO fungerade som Vind AX Ab:s rådgivare i alla aspekter av finansieringen och köpet av en 42 MW vindkraftspark bestående av 10 vindturbiner. DKCO:s roll omfattade miljö- och tillståndsfrågor, kapitalanskaffning, aktieemission och bankfinansiering samt transaktionerna gällande anskaffning och underhåll av projektets vindturbiner från Vestas.