Utveckling i OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt

DKCO biträder OX2 (publ) i utveckling av de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Syd och Noatun Nord som OX2 förverkligar i samarbete med Ålandsbanken Fondbolag. I november 2021 tecknade OX2 och Ålandsbanken Fondbolag en avsiktsförklaring avseende utveckling av havsbaserad vindkraft söder om Åland. I maj 2022 utökades samarbetet till att omfatta ytterligare ett projekt norr om Åland och i september 2022 tecknades ett bindande avtal mellan parterna.

Ålands Landskapsregering har nu beviljat tillstånd att utföra undersökningar för projekten, av vilka OX2:s andel uppgår till ca 5 000 MW. Noatunprojekten omfattar förutom havsbaserade vindkraftsparker inom den åländska havszonen även en nätlösning för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland. I och med att arbetet med analys och miljökonsekvensbedömning har påbörjats inkluderas projektet i OX2:s utvecklingsportfölj.