Utveckling är det enda som är konstant

Vi på DKCO vet att vår mest värdefulla tillgång är vår personal och därför strävar vi efter att hitta och ta vara på olika sätt att utveckla en allt bredare och mångsidigare kunskap.

Adine Lagus och Nathalie Jansson, två av våra yngre jurister, har haft möjligheten att delta i en nätbaserad kurs med temat ledarskap på Harvard Business School. Kursen är ämnad för nya ledare och andra ambitiösa personer med ledarskapspotential. Syftet med kursen är att ge deltagarna verktyg att identifiera, utveckla och utnyttja den potential de har och framöver leda högpresterande team på ett effektivt sätt. Adine och Nathalie är nu halvvägs i kursen och har bland annat fått ta del av hur man genom att utvärdera sig själv och sitt ledarskap kan effektivera teamets prestation. För detta har Adine och Nathalie fått genomgå en omfattande utvärdering och också filma sig själva när de hanterar utmanande situationer som kan uppstå inom ramen för ledarskap.

Efter att kursen har avslutats kommer Adine och Nathalie dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar till delägarna på DKCO, så att den nya kunskapen kan implementeras i byråns dagliga verksamhet.