Terveystalo – 120 000 000 euros revolverande kreditfacilitet

DKCO biträdde OP Företagsbanken Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som huvudarrangörer avseende Terveystalos 40 000 000 euros revolverande kreditfacilitet. Facilitetsavtalet inkluderar även en 80 000 000 euros tilläggsfacilitet.