Terveystalo – 120 000 000 euros kreditfacilitet

DKCO biträdde OP Företagsbanken Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som huvudarrangörer avseende Terveystalos 120 000 000 euros kreditfacilitet.