Solidium Oy – 300 miljoner euros revolverande kreditfacilitet

Vi biträdde Danske, Nordea och SEB i deras 300 miljoner euros revolverande kreditfacilitet tillsammans med Solidium Oy. Vi vill gratulera alla parter och tacka för förtroendet att agera som bankernas rådgivare i detta lyckade finansieringsarrangemang.