Sofia Saarikko och Jonathan Westerlund nya Senior Associates

Sofia har varit en del av DKCO sedan hösten 2019 och är en värdefull medarbetare särskilt inom arbetsrättsområdet. Under sin tid på DKCO hittills har hon biträtt arbetsgivarföretag i bl.a. arbetsavtalsfrågor, personalomställningar och arbetstidsarrangemang samt som löpande HR stöd till förmän och HR chefer i både nationella och internationella organisationer. Sofia är också en av våra experter på den nya visselblåsarlagstiftningen.

Jonathan har varit en del av DKCO sedan 2018 och är en mångsidig lagspelare och uppskattad kollega med särskild expertis inom finansierings- och företagstransaktioner samt omstruktureringsarrangemang. Han biträder även i allmänna avtals- och bolagsrättsliga frågor.

Grattis Sofia och Jonathan!