Rederi Ab Eckerö – refinansiering av 88.000.000 euro

DKCO biträdde Rederi Ab Eckerö i samband med en omfattande refinansiering av totalt 88 000 000 euro. Refinansieringen innefattade en emission av seniora säkrade obligationer om 62 000 000 euro. Emissionen var Rederi Ab Eckerös debut på företagsobligationsmarknaden. Dessutom agerade DKCO som enda juridiska biträde i en samtidig refinansiering av existerande lån från Svenska Handelsbanken, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas samt Sjömanspensionskassan till ett totalt belopp om 26 000 000 euro samt relaterade uppsägning av statsgarantier som beviljades bolaget sommaren 2020.