OX2 fortsätter planeringen och utvecklingen av projekt inom förnybar energi på och omkring Åland

OX2 ligger i absoluta framkant för utvecklingen av produktion och överföring av förnybar energi i Östersjöregionen, med ett särskilt fokusområde på och omkring Åland.

Under år 2023 har de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Noatun Syd, som OX2 driver tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag, tagit ytterligare steg framåt. Bland annat har processen för miljökonsekvensbedömning fortskridit genom avslutandet av undervattensstudier, och omfattande arbete har investerats i framtida havsbaserade högspänningsanslutningar till och mellan de åländska, finländska och svenska elnäten.

Vidare har OX2 Grönt Åland, som för närvarande utvecklar två separata solenergianläggningar med tillhörande vätgasproduktion på det åländska fastlandet, gjort betydande framsteg under 2023. Lanseringen av pilotanläggningar och framskridandet i tillståndsprocesser gör att projekten är på god väg mot produktionsstart redan inom 1–2 år.

Särskilt nämnvärt är att projektet Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC), som planerar en havsbaserad pipeline för vätgasöverföring genom Östersjön, i november 2023 beviljades en plats på EU-kommissionens lista över projekt av gemensamt intresse (PCI). BHC-projektet, som OX2 utvecklar tillsammans med Gasgrid Finland, Nordion Energi och Copenhagen Infrastructure Partners, är en central del av planerna på en paneuropeisk integrerad vätgasmarknad. Planeringen av projektet på och omkring Åland ger upphov till särskilda rättsliga frågor om tillstånd och PCI-status, i vilka OX2 biträds av DKCO.

Det nya året har precis börjat och nya planer, till exempel på att utveckla projektens koncernstrukturer, är redan satta i rörelse. Vi ser med spänning fram emot att se OX2:s projekt inom vind, sol och vätgas ta ytterligare steg mot konkretisering under 2024.

OX2 biträds fortlöpande av DKCO i dessa projekt.