Oriola Abp – 140.000.000 euros finansieringsarrangemang

DKCO biträdde ett syndikat av banker bestående av Danske Bank, OP Corporate Bank och Skandinaviska Enskilda Banken i samband med Oriola Abps 140.000.000 euros revolverande kreditfacilitet bunden till överenskomna hållbarhetskriterier. SEB fungerade som koordinator, hållbarhetskoordinator och agent i transaktionen.