NIB – 20.000.000 euros finansiering av elhybridfartyg

DKCO biträdde Nordiska investeringsbanken (NIB) i samband med ett tioårigt låneavtal på 20 miljoner euro med det finländska torrlastrederiet ESL Shipping Oy. Lånet finansierar företagets investeringar i sex nya torrlastfartyg.

Företaget investerar i nya torrlastfartyg för att öka kapaciteten och förbättra energieffektiviteten. De nya fartygen blir elhybrider och målet är att reducera koldioxidutsläpp och luftföroreningar genom en bränslemix av lågsvavlig bunkerolja, biodiesel och batteri. Koldioxidutsläppen per transporterad fraktenhet kommer att minska med 40–50 procent jämfört med befintliga fartyg.