Nathalie Myrskog tillträder som partner i DKCO

Nathalie Myrskog har tillträtt som partner i DKCO fr.o.m. 13.5.2022. Nathalie har jobbat för DKCO sedan 2014 när byrån öppnade sitt kontor i Vasa och har tillsammans med partner Heidi Furu lett etableringen av DKCO i Österbotten.

Nathalie är specialiserad inom avtalsrätt, offentlig upphandling och arbetsrätt och biträder företag men även offentliga samfund och offentligt ägda bolag i konkurrens-, avtals- och HR-ärenden. Nathalie har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och har biträtt upphandlande enheter i en stor variation av upphandlingar, från transport- och byggnadsentreprenader till specialisttjänster och komplexa IT-upphandlingar för stora organisationer. Nathalie har även biträtt klienter i företagsförvärv tillsammans med byråns team för transaktioner.

”Jag har alltid känt att DKCO:s värderingar och strävan att erbjuda tjänster av högsta kvalitet legat i linje med mina egna värderingar och ambition att skapa bästa möjliga resultat för klienten. Vi har ett starkt team med hög kompetens och en ”drive” att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet och service. Vi jobbar gränsöverskridande mellan våra marknader och i samarbete med vårt Helsingforskontor kan vi erbjuda spetskompetens inom bland annat finansieringstransaktioner, på en nivå unik för Österbotten. Vi vill vara det naturliga valet för såväl offentliga som privata aktörer som behöver stöd i projekt eller transaktioner, en kompetent partner med låg tröskel som är lätt att samarbeta med” säger Nathalie.

”Nathalie har länge varit en värdefull resurs för oss och för vår verksamhet i Österbotten och vi är väldigt glada att fortsätta den gemensamma resan med henne som partner. Hennes förmåga att hantera både helheter och detaljer har varit uppskattad i många större projekt och hon förvaltar alltid klienternas förtroende för byrån i det arbete hon gör” säger Dan Karlsson, grundande partner och vd för DKCO.