Korsnäs förstärker inför planläggning av Forststyrelsens och Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark

Tillsammans utvecklar Forststyrelsen och Vattenfall Oy Finlands första offshorevindkraftspark i industriell skala och på öppet hav inom Korsnäs kommuns vattenområden.

Korsnäs kommer att leda processen för att anta planläggning för de tilltänkta projektområdena inom kommunen. Vindkraftsparken kommer att täcka uppskattningsvis 274 kvadratkilometer vatten och med tillhörande infrastruktur till havs och på land kommer offshoreprojektet att ha en betydande inverkan på mark- och vattenanvändningen i regionen. För att framgångsrikt kunna genomföra planläggningsprocessen och samordna med projektutvecklingen har Korsnäs ansökt om offentligt investeringsstöd och agerat för att proaktivt stärka den interna organisationens strukturer, processer och kompetenser.

Korsnäs havsbaserade vindparksprojekt är det första i sitt slag i Finland och har auktionerats ut och initialt utvecklats av Forststyrelsen enligt det mandat som givits av den finska staten. Projektet har en planerad kapacitet på upp till 2 GW – mer än kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 och nästan 30 % av den totala finska vindkraftskapaciteten vid utgången av år 2023. Korsnäs havsbaserade vindkraftspark beräknas tas i drift i början av 2030-talet och har potential att bli en motor för såväl lokal industri och sysselsättning som hela det finska systemet för ren energi.

DKCO rådger Korsnäs i juridiska och strategiska frågor i samband med planläggnings- och projektsamordningsprocesserna.