I väntan på svar från coronatestet – vem betalar?

I dagens läge är sjukvården i Finland på många ställen överbelastad av coronatest. Väntan på att få ett svar kan dröja och personer som lämnat ett coronatest rekommenderas att stanna hemma tills svar kommit. Dessa rekommendationer har lett till frågan – vem betalar för väntetiden? Är det verkligen arbetsgivarens sak att betala lön för dessa dagar?

Frågan är intressant och svaret är – det beror på.

Först och främst är det viktigt att notera att om den kommunala smittskyddsläkaren utfärdat ett intyg om karantän så är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön. Arbetstagaren har istället rätt till ersättning från FPA. Sjukvårdens rekommendationer om att hålla sig hemma tills man fått svar på testet är inte detsamma som ett läkarintyg från smittskyddsläkaren.

Sjuk under väntetiden?

Arbetstagaren har enligt arbetsavtalslagen rätt till lön för sjukdomstid under nio vardagar efter den dag då arbetstagaren insjuknade, förutsatt att anställningsförhållandet varat minst en månad. Har anställningsförhållandet pågått mindre än så är ersättningen 50 % av normal lön under 9 vardagar. Kollektivavtalen kan innehålla avvikande föreskrifter om arbetstagarnas rätt till sjuklön och ofta är arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet i kollektivavtal längre än vad lagen anger. Lön under sjukskrivningstiden förutsätter att arbetstagaren bedöms vara arbetsoförmögen och att arbetstagaren lämnar tillförlitlig utredning om saken till arbetsgivaren. Det är alltid arbetsgivaren som i sista hand bedömer om arbetstagaren är arbetsoförmögen eller inte.

Om arbetstagaren är sjuk under den tid som man väntar på svaret från coronatestet är det fråga om en sedvanlig bedömning av om arbetstagaren är arbetsförmögen eller inte. Sjukintyg från hälsovården eller läkare kan alltså behövas, precis som i normala fall.

Frisk under väntetiden?

Det problematiska är situationer där arbetstagaren är helt frisk, men där arbetstagaren har rekommenderats att stanna hemma tills man med säkerhet vet om arbetstagaren har blivit utsatt för smitta eller inte. Ifall arbetstagaren kan arbeta på distans är det inget bekymmer, arbetstagaren utför arbete och har rätt till sedvanlig lön även under väntetiden. Svårare är situationerna då arbetstagaren inte kan jobba på distans.

De flesta arbetsgivare är i dagsläget tvungna att hålla arbetstagarna hemma under väntetiden av rädsla för smitta och för att trygga arbetsplatssäkerheten. Om arbetsgivaren uppger att man inte vill att arbetstagaren kommer på jobb under väntetiden är utgångspunkten att arbetstagaren har rätt till lön eftersom man stått till arbetsgivarens förfogande.

Om smittorisken däremot kan elimineras på arbetsplatsen och arbetstagaren ändå väljer att stanna hemma under väntetiden– är arbetsgivaren ändå skyldig att betala lön för väntetiden? Rättsläget är oklart – men utgångspunkten har hittills varit att det är fråga om obetald ledighet om en frisk arbetstagare på eget initiativ väljer att stanna hemma under väntetiden.

Vad leder det här till?

Som arbetsgivare behöver du ha koll på intygen. Det är skillnad på rekommendationer, sjukintyg och intyg från smittskyddsläkare. Utgångspunkten är att frånvaro från arbetet under coronapandemin bedöms precis som vanligt. Betald ledighet förutsätter att arbetstagaren bedöms vara arbetsoförmögen. Arbetsgivaren bör säkerställa att arbetsplatsen är säker och att arbetstagarnas hälsa inte äventyras. Eftersom corona verkar bli det ”nya normala” behöver arbetsgivare i större omfattning är tidigare vara beredda på att ordna specialarrangemang för arbetstagare som är friska, men som av någon anledning inte bör vistas bland övriga på arbetsplatsen. För att kunna anpassa och säkerställa arbetsmiljön kan det löna sig att samarbeta med företagshälsovården och att ordna specialarrangemang t.ex. för personer i riskgruppen. Lyckas man ordna specialarrangemang kan det ha positiva ekonomiska effekter, för alla. Vinsten är att arbetsgivaren får arbetet utfört och arbetstagaren får ut sin lön.