God jul från DKCO!

I dagens turbulenta värld är det allt viktigare för företagare att ha korrekt och tillräcklig kunskap för att fatta rätt beslut och styra företaget eller den egna organisationen mot önskat mål.

DKCO kommer under vårvintern 2021 att bjuda på en kostnadsfri föreläsningsserie, ämnad att ge företagare, chefer och andra intresserade en insyn i juridiska fallgropar och lösningar på olika teman. Föreläsningarna kommer att ordnas som distansföreläsningar genom Microsoft Teams. Som utbildare fungerar DKCO:s jurister som är väl anlitade föreläsare och som ofta får tack för sina energiska och praktiskt inriktade föreläsningar. Deltagarna har möjlighet att på förhand ställa frågor kring de specifika teman som nämns nedan. Mer information kring programmet presenteras närmare föreläsningarna.

29.1.2021 kl.9.00 – 10.30 Riskhantering och compliance, Heidi Kullberg & Jonathan Westerlund
26.2.2021 kl. 9.00 – 10.30 Immaterialrättsliga frågor i arbetsförhållanden, Adine Lagus & Sofia Saarikko
26.3.2021 kl. 9.00 – 10.30 Förhandling och ingående av avtal, Jorunn Skogberg & Jonna Hagström

Du kan anmäla högst tre personer från din organisation till varje föreläsningstillfälle. Vi tar emot högst 60 personer per föreläsning. Platserna fylls i anmälningsordning. Anmälan sker till adressen senast en vecka innan respektive föreläsning. I e-postmeddelandet ber vi dig uppge ditt namn, din e-postadress samt vilka arbetsuppgifter du har. På så sätt kan vi anpassa föreläsningen enligt deltagarna. Du kan även anmäla flera personer från din organisation i samma mejl.

Om ni vill ställa frågor som ni önskar få svar på under föreläsningen så kan ni skicka dem på förhand till föreläsarna. Föreläsarnas kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Med detta vill vi önska dig en riktigt god jul!