Fundu Oy – 12 miljoner euros aktieemission

DKCO biträdde LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag i samband med Fundu Oy:s 12 miljoner euros aktieemission.