Finansiering av företagsförvärv – Toyrock

DKCO fungerade som private equity-bolaget Evolver Equitys rådgivare i samtliga delar vid finansieringen av förvärvet av Toyrock Oy. Finansieringspaketet bestod av en förvärvsfacilitet, revolverande kreditfacilitet samt factoringavtal liksom ett ramavtal för tilläggsförvärv.