Evolver Equity – Förvärvsfinansiering

Vi biträdde private equity bolaget Evolver Equity i alla finansieringsrelaterade frågor rörande en leveraged buy-out (LBO) transaktion där de förvärvade en majoritet av Spinverse Oy.

Evolver Fund I (”Evolver”) har den 30 september 2022 förvärvat aktiemajoriteten i det finska innovationskonsultföretaget Spinverse Oy. Bolagets ledning och personal kommer tillsammans med Evolver att eftersträva fortsatt tillväxt och internationalisering. Grundaren Pekka Koponen och VD Laura Koponen förblir betydande delägare. Laura Koponen fortsätter som bolagets VD och Pekka Koponen i rollen som styrelsens viceordförande. Ledningsgruppen tillsammans med senior personal inträder också som delägare i bolaget. Spinverse är fondens femte investering.

Spinverse är ledande aktör i Norden vad gäller att leda och föra samman stora, industriledda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och ekosystem med fokus på digitalisering och grön omställning. Från sina kontor i Finland och Sverige hjälper man en bred skara nordiska och europeiska kunder att lösa globala utmaningar med hjälp av offentlig finansiering. Bland kunderna finns flera av de största företagen i Finland, såsom Borealis, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Metsä Group, Nokia och Tietoevry, och välrenommerade internationella kunder som Sandvik och ABB.

Evolver är ett finskt investeringsbolag specialiserat på buyout-investeringar i små- och medelstora nordiska bolag. Evolver hjälper ägarledda bolag att realisera sin potential på ett hållbart sätt genom att tillföra kunskap, verktyg och kapital för expansion och värdeskapande. Sedan 2009 har Evolver genomfört ett drygt trettiotal företagstransaktioner. Typiska investeringssituationer är acceleration av tillväxt, internationalisering och branschkonsolidering. Evolver är en hos Finansinspektionen i Finland registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder och medlem i Finlands riskkapitalförening FVCA. Investerarna i Evolver Fund I är ledande finska institutionella kapitalplacerare.